کتاب فیس تو را یک دو پیج کافب نیست که خلق به زبان حال و قال فرمودند:ی نیست/که اد کنیم شما را و لایک بگذاریم؛فلذا این پیج عمومی را خلق فرمودیم!.

هیچ به روز رسانی را از رضا از دست ندهید!

افرادی که رضا را پیگیری می نمایند

  1. هیچگاه به خاطر چند خطای کوچک یک رابطه حقیقی را ترک نکنید. هیچکس بی عیب نیست. هیچکس به طور کامل درست نمی گوید. و در انتها، مهربانی از همه چیز برتر است.
  2. مرکز دانلود کتابهای تاریخی ، سیاسی و فلسفه
  3. دانشجوی دکتری ادبیات فارسی. پژوهشگر ادبیات شیعی.
  4. مشاهده بیشتر