کتاب فیس تو را یک دو پیج کافب نیست که خلق به زبان حال و قال فرمودند:ی نیست/که اد کنیم شما را و لایک بگذاریم؛فلذا این پیج عمومی را خلق فرمودیم!.

هیچ به روز رسانی را از رضا از دست ندهید!

گفتمان‌ها ایجاد گفتمان جدید