هیچ به روز رسانی را از علیرضا از دست ندهید!

گفته‌ها

 1. بازگو شده توسط  
  1393/10/3 - 13:20
  ما در هيچ حال
  قلب هايمان خالی از غم نخواهد شد
  چرا که غم
  وديعه يی ست طبيعی
  که ما را پاک نگه می دارد
  انسان های بی اندوه
  به معنای متعالی کلمه
  هرگز " انسان " نبوده اند و نخواهند بود
  از اين صافی انسان ساز نترس ...

 2. بازگو شده توسط  
  1393/10/2 - 17:35
  باران
  اکسیر عاشقی ست می بارد
  و به هم نزدیک می شویم
 3. بازگو شده توسط  
  1393/10/1 - 19:53
  هرجا سوال شد که دلت در کجا خوش است؟
  بی اختیار بر دهنم مشهد الرضاست
  من مانده ام نماز شکسته برای چیست
  وقتی حقیقتا وطنم مشهد الرضاست...
 4. بازگو شده توسط  
  1393/10/1 - 10:20
  برگي از شناسنامه اقدس زنوزي مادر حميد يعني مصداقي از برگ زرين به اين ميگن سه شهيد در نامه اعمال
 5. بازگو شده توسط  
  1393/09/30 - 17:30
  در گذر از عاشقان رسید به فالم
  دست مرا خواند و گریه کرد به حالم
  روز ازل هم گریست آن ملک مست
  نامه تقدیر را که بست به بالم...
 6. بازگو شده توسط  
  1393/09/30 - 11:20
  نپرس، کاشفِ پیر است و رازهای بزرگ
  نگفتنی‌ست تهِ قصّه‌ی زنی با من
  تلاطمِ چمدانِ معطلی با توست
  هوای غم‌زده‌ی راه آهنی با من
 7. 1393/09/30 - 08:35
  چه عاشقان که نبودند بر زمین تو و من
  رسیده است پس از سال ها زمان من و تو
 8. بازگو شده توسط  
  1393/09/29 - 14:20
  هیچ چیز از رمز و راز آن نفهمیدآخرش
  هرکسی در عشق فکر چند و چونش بوده است
  چشم من چون کشتی نوح است در آن پا گذار
  جای بیرون منتها دریا درونش بوده است
 9. بازگو شده توسط  
  1393/09/28 - 15:21
  ای عبور ظریف !
  بال را معنی کن
  تا پر هوش من از حسادت بسوزد.

  ای حیات شدید !
  ریشه های تو از مهلت نور
  آب می نوشد.
  آدمی زاد- این حجم غمناک-
  روی پاشویه وقت
  روز سرشاری حوض را خواب می بیند....