هیچ به روز رسانی را از ناصر از دست ندهید!

گفته‌ها

 1. 1393/09/19 - 11:25
  هرگز جدا نمی کند آن قفل را زخویش
  وقتی چشیده مزه ی یک قفل را کلید
  هر قفل با کلید خودش باز می شود
  دارد بدون شک همه ی قفل ها کلید
 2. 1393/09/19 - 10:30
  آری اگر نبود به قفل احتیاج خلق
  کی می شدند این همه درگیر با کلید
  از قفل کهنه می شود آموخت عشق را
  آسان ز قفل کهنه نگردد جدا، کلید
 3. 1393/09/2 - 11:40
  هرگز یکی به قفل در ما نمی خورد
  بارد اگر به روی زمین از هوا ٬کلید
  این راز خلقت است که جفت است هر چه هست
  یعنی بدون قفل ندارد بقا ٬ کلید
 4. 1393/08/30 - 10:25
  آدم برای کار مهم، گاه لازم است
  از روی هر کلید بسازد دو تا کلید
  من خانه ام نمونه ی یک جای ساکت است
  حتی درون قفلش ، ندارد صدا،کلید
 5. 1393/08/5 - 08:30
  گاهی که در به سعی خودش باز می شود
  یعنی که احتیاج ندارد به ما، کلید
  این یک سفارش است،که حتماً عمل کنید!
  حالا که مثل بنده اسیر مشاکلید...
 6. 1393/07/29 - 20:40
  قفلی که فکر باز شدن نیست در سرش
  حالا تو هی بساز براش از طلا، کلید
  گاهی اگر نخورد به در، یا که سخت خورد
  باید که اندکی بشود جا به جا،کلید...
 7. 1393/07/18 - 12:25
  هرگز گشودن در بسته گناه نیست
  وقتی که آفریده برایش خدا کلید
  تا بوده،بوده یک تنه مشکل تراش،قفل
  تا بوده،بوده یک سره مشکل گشا ٬ کلید
 8. 1393/07/12 - 09:40
  در را برای باز شدن آفریده اند
  اما به شرط آن که بُوَد با شما کلید
  وقتی که قفل باز شود با فشار دست
  یعنی که قفل وا شده اما نه با کلید!
 9. 1393/07/7 - 17:05
  وا میشود به عادت معمول با کلید
  هر قفل و در،به دست شما هست تا کلید
  درها بدون شک،همگی باز می شوند
  در قفلشان فرو برود هر کجا، کلید...
 10. بازگو شده توسط  
  1393/07/7 - 14:30
  یعنی تو دیگر نیستی؟! یعنی، این شهر دیگر خالی است از تو؟!
  یعنی از این پس برنمی خیزد از کنده در این سرزمین دودی؟!