هیچ به روز رسانی را از گفتنیا از دست ندهید!

گفتمان‌ها ایجاد گفتمان جدید

  1. از لحظات خود لذت ببريم.
  2. انرژي دروني خود را از زيباييهايي كهشما را احاطه كرده جذب كنيد وقتي چنين كاري را انجام مي دهيد اين پذيرش انرژي تبديل به منبع نيرومندي در زندگي شما مي شود.
  3. ن پیج مختص به فیلم کوتاه سازان مستقل است ,هرکس علاقه به فیلم کوتاه دارد یکی از عضوهای مجازی ما به حساب می آید.
  4. بچه های مدرسه
  5. همین جوری برای خوشی گروه زدیم!
  6. پيش بيني وضعيت آب و هوا