هیچ به روز رسانی را از jaber از دست ندهید!

گفته‌ها

 1. 1393/12/4 - 16:12
  به خودم آمدم انگار تویی در من بود
  این کمی بیشتر از دل به کسی بستن بود
  علیرضا اذر:(
 2. 1393/12/2 - 23:40
  از بس بدی دیدم به خود گفتم باید کمی بد را بلد باشم
  علیرضا آذر
 3. 1393/09/19 - 19:01
  پای اگر بود پای رفتن بود
  دست اگر هست دست یاری نیست
  علیرضا آذر
 4. 1393/09/18 - 23:03
  اگر حسین خرافه است....
  من خرافه پرستم!!!!
 5. 1393/09/17 - 19:11
  سیب سیب است تن انگیزه هر آه منم
  رطب عرش نخیل او قد کوتاه منم.....
  علیرضا آذر