نازافرین

هیچ به روز رسانی را از نفس از دست ندهید!

گفته‌ها

 1. بازگو شده توسط  
  3 ساعت قبل
  خدا نه این است که ما می پرستیم،این خدایی است که ما آن را خلق کرده ایم؛نه خدایی که ما را خلق کرده است
  پس، راه نه این است که ما می رویم
  راه، راهی دیگر است و رهرو، رهرويی دیگر
 2. بازگو شده توسط  
  23 ساعت قبل
  با خیالت آتشین شد هر خیالم سربه سر
  آفتابی دربـَرم هـــردم میــایی بــربــه بـر
  مثل سیمرغی تو خاکستر شدی من سوختم
  بال پروازی نماند از آتش ِاین پر به پر
  همچو گم کرده مسیری راهیم تا ناکجا
  ناکجا...نه هرکجا خانه به خانه دربه در
  نام تو میجویمو میپرسم از هر مس گری
  کوش؟آنکه اشکها ریزم برایش زربه زر
  نیــم_ما
 3. بازگو شده توسط  
  دیروز
  روی لباسش نوشته

  محل تولد: زمین
  نژاد: انسان
  سیاست: ازادی
  مذهب: عشق
 4. بازگو شده توسط  
  دیروز
  دستم به گزافه رفته است غزالِ غزل نویس
 5. بازگو شده توسط  
  دیروز
  به کسی که بفهمد
  دل شکستن جرم است
  نیازمندیم...

 6. بازگو شده توسط  
  دیروز
  انسان بودن

  خود به تنهایی
  یک دین خاص است
  که پیروان چندانی ندارد.

  #مهاتما_گاندی

 7. بازگو شده توسط  
  پریروز
  می بینی پاییز چقدر شبیه زنهاست..
  حوصله اش که سر میرود بند اصلاح را برمیدارد میکند علفهای هرز را...بلوندمیکند موهایش را...گرم میشود، سرد میشود،طاقت ندارد،تعادل ندارد همه چیز را بهم میریزد....
  باد می وزد .در آخر امّا....آرام.....آرام....میبارد.
  زن پاییز است باموهای بلوند
  صورتی اصلاح شد
 8. بازگو شده توسط  
  پریروز
  مداد رنگی ها هم خطی نمی کشند
  جز سیاه
  محرم ت که می رسد...