هیچ به روز رسانی را از نفس از دست ندهید!

گفته‌ها

 1. بازگو شده توسط  
  1396/08/13 - 21:10
  آقایان بدانند

  اگر دنیا از آن تو باشد ،
  تا زمانی که در قلب همسرت
  جایی نداشته باشی فقیرترین
  مرد جهان خواهی بود . . . . 2. بازگو شده توسط  
  1396/08/13 - 19:21
  آدمهایی هستند که "خوبند"
  خوب بودن به خوردشان رفته
  آمده اند که مهر بیاورند
  نه جنسیتشان مهم است
  نه عقایدشان
  نه سنشان
  نه تحصیلاتشان
  آدم های "خوب" همیشه
  ماندگار هستند