در اینجا هر آنچه در مورد نمایشگاههای گفتاک باشد "گفته" میشود

هیچ به روز رسانی را از نمایشگاههای از دست ندهید!

افرادی که نمایشگاههای پیگیرشان هست

  1. چون مي ديدم که روزگاري پديد آمده است که الخير شر، و اشرار الناس اخيار الناس را فراموش کرده اند، تذکره يي ساختم اولياء را و اين کتاب را «تذکرة الاولياء» نام نهادم تا اهل خسران روزگار، اهل دولت را فراموش نکنند وگوشه نشينان و خلوت گرفتگان را طلب کنند و با ايشان رغبت نمايند، تا در نسيم دولت ايشان به سعادت ابدي پيوسته گردند.
  2. مشاهده بیشتر