در اینجا هر آنچه در مورد نمایشگاههای گفتاک باشد "گفته" میشود

هیچ به روز رسانی را از نمایشگاههای از دست ندهید!

گفته‌ها

 1. 1393/07/23 - 12:32
  بازدید دکتر مهردادی رییس هیئت مدیره ی همراه اول از غرفه ی گفتاک در نمایشگاه تلکام
 2. 1393/07/20 - 18:31
  آقای شهریاری عزیز و‌دوست گفتاکی ما ershad@ در نمایشگله تلکام
 3. 1393/07/6 - 04:10
  به هر حال طلاق سخت است. ایشالا هیچ وقت شامل حال شما و خانوادتون نشه
 4. 1393/07/5 - 10:37
  ایشان خبرنگار روزنامه ای بودند. می خواهیم بگوییم از تمام اغشار و سنین به غرفه ی گفتاک در نمایشگاه آمدند.

 5. 1393/07/4 - 12:15
  یک عکس
  یک خاطره
  و کلی حس خوب
  و چه شود اگر در گفتاک ماندگار شود :)