هیچ به روز رسانی را از سعید از دست ندهید!

افرادی که سعید را پیگیری می نمایند

  1. خوشحالم که همه حرف دلم و میخونن و از اینکه در این مکان در کنار هم هستیم خوشحالم...
  2. مرکز دانلود کتابهای تاریخی ، سیاسی و فلسفه
  3. فردی برون گرا هستم.دوستان زیادی دارم.به خوشنویسی بسیار علاقمندم.شنا و پیاده روی و ایروبیک ورزش های مورد علاقه من هست.معتقدم هیچ زمانی برای رسیدن به اهداف دیر نیست.
  4. دانشجوی دکتری ادبیات فارسی. پژوهشگر ادبیات شیعی.
  5. مشاهده بیشتر