هیچ به روز رسانی را از دست ندهید!

مشاهده گفته

  1. 1395/02/21 - 19:48

   پیله ی شعر جای کوچکی برای تـو بود, حق داشتی واژه ها را بشکافی و پروانه شوی! حالا آزادانه بگرد دور گل هایی که رویای تـو را در سر دارند! من دیگر به تـو پیله نخواهم کرد! ?‏

   باز بسته
  2. 1395/03/25 - 11:07

   ‏ واقعا آرامش امروزمون ثمره جانفشانی این مردان بزرگه.

   باز بسته
  3. 1395/03/26 - 11:37

   ‏ خداوندشماباابوافضل دلاور مشهورکندکه اینقدرغیرتمندین توراسپاس برادرم

   باز بسته

  @parisamohamadi356