هیچ به روز رسانی را از دست ندهید!

مشاهده گفته

 1. 1394/11/17 - 23:20
  صفر باش همان دایره ساده وخالی
  که باحضورش ....
  روبروی هر عدد آن را
  ده هاوصدهابرابر ارزش میبخشد..
  ***
  1. 1394/11/18 - 22:14

   soniiiiiiiiiiiiii@ والا یه گل سونیا هم هست خیلی نادره . بو نکردم ببینم خوشش بو هست یا نه .

   باز بسته
  2. 1394/12/28 - 02:16

   ‏ لایییییییییییییییییییییییییییییییییییییک

   باز بسته
  3. 1395/07/20 - 11:16

   ‏ سلام بچه های من اسمم دنیاست تازه این یرنامه رو نصب کردم خوشخال شدم از اشناییتون

   باز بسته

  @soniiiiiiiiiiiiii