هیچ به روز رسانی را از دست ندهید!

مشاهده گفته

 1. 1395/05/14 - 02:54
  بهترین_کتابهایی_که_خوانده_ام

  جیرجیرک به خرس گفت: "عاشقت شده ام."
  خرس، پهلویش را خاراند و پاسخ داد: " از خواب که بیدار شدم، درباره اش حرف می زنیم."

  خرس، به خوابِ زمستانی رفت و نفهمید که عمرِ جیرجیرک، فقط سه روز است ...

  حامد اسماعیلیون
  1. 1395/05/14 - 03:49

   چقدر دردناک... خیلی با معنی بود حس عشق یکطرفه رو به آدم میده یکی عاشق و دلباخته یکی بیخیال و بدور از درد عشق.....‏

   باز بسته

  @maarrry