هیچ به روز رسانی را از دست ندهید!

مشاهده گفته

 1. 1395/05/15 - 13:54
  من که درست به یاد نمی آورم
  مادر می گفت
  شیرش که خشک شد
  شیر خشک گران شد!

  خشکسالی عجیبی بود
  شب، پدر دعای باران خواند
  صبح، سیل خانه خرابمان کرد

  و حالا که تو روز به روز شیرین تر می شوی
  من قندم بالا رفته است...
  بدشانسی از این بیشتر؟!


  #راشدانصاری (خالوراشد)

  @mf3377