هیچ به روز رسانی را از دست ندهید!

مشاهده گفته

 1. 1393/07/18 - 12:25
  هرگز گشودن در بسته گناه نیست
  وقتی که آفریده برایش خدا کلید
  تا بوده،بوده یک تنه مشکل تراش،قفل
  تا بوده،بوده یک سره مشکل گشا ٬ کلید

  @feyz