هیچ به روز رسانی را از دست ندهید!

مشاهده گفته

 1. 1393/07/29 - 20:40
  قفلی که فکر باز شدن نیست در سرش
  حالا تو هی بساز براش از طلا، کلید
  گاهی اگر نخورد به در، یا که سخت خورد
  باید که اندکی بشود جا به جا،کلید...

  @feyz