هیچ به روز رسانی را از دست ندهید!

مشاهده گفته

 1. 1393/08/5 - 08:30
  گاهی که در به سعی خودش باز می شود
  یعنی که احتیاج ندارد به ما، کلید
  این یک سفارش است،که حتماً عمل کنید!
  حالا که مثل بنده اسیر مشاکلید...

  @feyz