هیچ به روز رسانی را از دست ندهید!

مشاهده گفته

 1. 1393/08/30 - 10:25
  آدم برای کار مهم، گاه لازم است
  از روی هر کلید بسازد دو تا کلید
  من خانه ام نمونه ی یک جای ساکت است
  حتی درون قفلش ، ندارد صدا،کلید
  1. 1393/09/1 - 10:43

   درود بر شما اشعار شما گاهی آدمی را به فاجعه ی نزدیک ته خیار می رساند, غافل از اینکه روزی ما املت دسته دار هم خواهد شد... لطفا این متن را در فیض بوک خویش انعکاس دهید..

   باز بسته
  2. 1393/09/3 - 00:49

   feyz@نوشته ام نوشته اى كه از نوشته هاى تو نوشته اى نوشته ام كه شد نوشته هاى من

   باز بسته

  @feyz