هیچ به روز رسانی را از دست ندهید!

مشاهده گفته

 1. 1393/09/2 - 11:40
  هرگز یکی به قفل در ما نمی خورد
  بارد اگر به روی زمین از هوا ٬کلید
  این راز خلقت است که جفت است هر چه هست
  یعنی بدون قفل ندارد بقا ٬ کلید

  @feyz