هیچ به روز رسانی را از دست ندهید!

مشاهده گفته

  1. 1393/07/26 - 20:45
    آدم های جالبی هستیم...از یک طرف می زنیم موش ها را در کوچه و خیابان می کشیم....از یک طرف میلیاردها تومان پول می دهیم می رویم سینما شهر موشها می بینیم....

    @saeed_biabanaki