هیچ به روز رسانی را از دست ندهید!

مشاهده گفته

 1. 1393/08/4 - 23:18
  دانی که چرا مهر جبین خاک حسین است؟
  چون قبله ی دل پیکر صد چاک حسین است
  دانی که چرا چوب شود قسمت آتش؟
  بی حرمتیش بر لب و دندان حسین است
  دانی که چرا آب فراتست گل آلود؟
  شرمنده زلعل لب عطشان حسین است

  @alirezamohammadi