هیچ به روز رسانی را از دست ندهید!

مشاهده گفته

 1. 1393/09/13 - 15:51
  و همیشه کسی از باغ آمد،
  و مرا نوبر وحشت هدیه کرد
  و همیشه خوشه چینی از راهم گذشت،
  و کنار من خوشه راز از دستش لغزید
  و همیشه من ماندم و تاریک بزرگ، من ماندم و همهمه آفتاب
  سهراب سپهرى - هشت كتاب

  @sohrabsepehri