حفاظت از محیط زیست با رعایت نکات ساده

هیچ به روز رسانی را از محیط از دست ندهید!

گفته‌ها

 1. 1396/10/30 - 15:37
  به نام خدا


  شاید این چند جمله دلیل بدبختی امروز ما ایرانی‌ها را توضیح داده باشد
 2. 1396/06/13 - 21:59
  به نام خدا


  کار خوب کانون پرورش فکری در تولید دفترچه‌هایی که در رو و پشت جلدشان حفاظت از محیط زیست را آموزش می‌دهند


  منبع: @ehsanname
 3. 1396/05/16 - 16:27
  به نام خدا


  در انتظار تانکر آب...
  روستای نهرپشته اراک
  وضعیت آب در بسیاری از مناطق کشور «بحرانی» است
 4. 1396/05/6 - 18:09
  به نام خدا
  اگر خواستار پیشرفت شخصی هستید، در «وقت» خود صرفه‌جویی کنید.
  اگر خواستار پیشرفت کشورتان هستید، در مصرف منابع طبیعی صرفه‌جویی کنید.
 5. 1396/05/5 - 11:10
  به نام خدا
  اگر هر نفر در روز یک لیتر آب کمتر مصرف کند، می‌توان در روز «۷۵ میلیون لیتر» آب ذخیره کرد!