حفاظت از محیط زیست با رعایت نکات ساده

هیچ به روز رسانی را از محیط از دست ندهید!

گفته‌ها

 1. 1396/12/12 - 23:38
  به نام خدا


  هر که درختی بکارد، هر بار که انسانی یا یکی از مخلوقات خدا از آن استفاده کند، برای او صدقه محسوب می‌شود


  پیامبر اکرم(ص)


  طرح: بهرام غروی
 2. 1396/12/10 - 23:22
  تا این صحنه‌ها تو کشور ما دیده می‌شه، صحبت کردن از «فرهنگ» و «تمدن» و «ایران بزرگ» و این قبیل مسائل، از نظر من فقط «یاوه‌گویی» است.
 3. 1396/10/30 - 15:37
  به نام خدا


  شاید این چند جمله دلیل بدبختی امروز ما ایرانی‌ها را توضیح داده باشد
 4. 1396/06/13 - 21:59
  به نام خدا


  کار خوب کانون پرورش فکری در تولید دفترچه‌هایی که در رو و پشت جلدشان حفاظت از محیط زیست را آموزش می‌دهند


  منبع: @ehsanname
 5. 1396/05/16 - 16:27
  به نام خدا


  در انتظار تانکر آب...
  روستای نهرپشته اراک
  وضعیت آب در بسیاری از مناطق کشور «بحرانی» است